مدیرعامل صنایع شیر ایران

مدیرعامل صنایع شیر ایران

مدیر عامل صنایع شیر ایران ضمن بازدید از پگاه اذربایجان شرقی در جمع مدیران این مجموعه تحت نام کمیته کام گفت: مشکلات را به موقع بیان کنید و با تدبیر و مدیریت صحیح و کار تیمی حل و فصل نمائید.

علی رومی با معرفی هیأت مدیره جدید ابراز داشت: با هم افزایی و هماهنگی بیشتر در رشد و تعالی مجموعه توانمندانه گام بردارید.

وی در ادامه افزود: انسجام هیأت مدیره ارتقا و رشد روز افزون شرکت را به دنبال دارد.