دومین کارگاه آموزشی

دومین کارگاه آموزشی

دومین کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل ضایعات در شرکت صنایع شیر ایران (پگاه) برگزار شدpegah1
به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران(پگاه)؛ به منظور یک سان سازی روش های پایش ضایعات در شرکت های تابعه، حوزه مدیریت تضمین کیفیت دفتر مرکزی صنایع شیر ایران دومین کارگاه آموزشی مدیریت و کنترل ضایعات در روز یکشنبه ۴ بهمن ماه سال جاری برگزار کرد.
بنا به این گزارش، در این کارگاه یک روزه با حضور ۵۱ نفر از مدیران تولید و کیفیت و مسئولان ضایعات شرکت های هلدینگ غذائی، داروئی و کشاورزی صندوق بازنشستگی کشوری و با همکاری آرش شاهین از استادان دانشگاه اصفهان برگزار شد. این خبر را مدیریت تضمین کیفیت شرکت صنایع شیر ایران اعلام داشت. دکتر شهریار دبیریان عناوین ارائه شده در کارگاه مذکور را بشرح ذیل اعلام نمود:
– انواع ضایعات، اتلاف و خطاهای انسانی و ارتباط آن با خرابی محصول ، عوامل بروز خطا و نجوه مدیریت ضایعات
– هزینه و زیان کیفیت
– نظام آراستگی محیط کار (۵S) و نقش آن در پیشگیری از ضایعات
– برخی از رویکردهای ناب (استفاده از مدیریت دیداری)
– کایزن، اقدامات اساسی برای تحقق آن و اصول بیست گانه مدیریت در کایزن، مراحل اجرائی و چرخه دمینگ.
– نگهداری بهره ور فراگیر
– تحلیل حالات و آثار شکست (FMFA) و رویکرد ماتریس ریسک.
– پیشگیری از خطای غیر عمد با پوکایوکه
– اصول کلیدی سیستم تولید بهنگام
– شش سیگما و نقش آن در مدیریت ضایعات