بازدید سرکنسول سفارت روسیه

بازدید سرکنسول سفارت روسیه

بازدید سرکنسول سفارت روسیه از پگاه اصفهان
به گزارش روابط عمومی صنایع شیر ایران به نقل از پگاه اصفهان؛ سرکنسول سفارت روسیه در ایران، معاون برنامه ریزی و معاون تولیدات دامی جهاد کشاورزی اصفهان، نماینده وزارت امور خارجه به همراه جمعی دیگر از مسئولان استانی از شرکت پگاه اصفهان بازدید کردند.

بنا به این گزارش، این بازدید برای بررسی توانمندی های صنایع اصفهان به خصوص صنایع غذایی جهت صادرات به کشور روسیه انجام شد. شرکت پگاه اصفهان به عنوان یکی از شرکت هایی که استانداردهای لازم برای صادرات محصولات لبنی به کشور روسیه را دریافت نموده است مورد بازدید قرار گرفت. در این بازدید جلسه­ای بین مدیرعامل پگاه اصفهان و هیئت بازدید کننده برگزار، و گزارشی از توانمندی ها و تنوع محصولات پگاه اصفهان ارائه شد.