کسب رتبه اول صنایع غذایی و آشامیدنی کشور در سال های 1393 و 1394
دریافت گواهینامه HACCP از معاونت غذا و دارو
کسب تندیس واحد تولیدی برتر استان در سال 1397 از معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی
واحد نمونه صنعتی شهرستان گناباد در سال 1398
دریافت تندیس مسئول فنی برتر در روز جهانی غذا ودارو در سالهای 1396و1397